Wat is Pranic Healing?

Pranic Healing is gebaseerd op het volledig menselijk lichaam. Het gehele lichaam is eigenlijk samengesteld uit twee delen: het zichtbare fysieke lichaam en het onzichtbare energie lichaam. Het onzichtbare energie lichaam wordt het bioplasmisch lichaam genoemd. Het zichtbare fysieke lichaam is dat deel van het menselijke lichaam dat we zien, aanraken en waar we het meest bekend mee zijn. Het bioplasmisch lichaam is het onzichtbare, lichtgevende energielichaam dat het zichtbare fysieke lichaam doordringt en zich tot zo”n 10 tot 15 centimeter buiten het fysieke lichaam uitstrekt. Traditioneel noemen helderziende dit energielichaam het etherisch lichaam of de etherische dubbelganger.

Pranic Healing is een oude wetenschap, een alternatieve geneeskunde die gebruik maakt van prana, ki of levensenergie met als doel het fysieke lichaam te laten herstellen van allerlei ongemakken. Het gaat over het beïnvloeden van deze energie en bioplasmische delen van het lichaam van de patiënt. Het wordt ook wel medische qigung (ki kung of ki healing), psychische healing, vitaleits healing, therapeutische aanraking, handoplegging, magnetische healing, geloofs healing, en charismatische healing genoemd.

Prana of Ki

Prana of ki is de levensenergie die het lichaam in leven en gezond houdt. De healer projecteert de prana, de levensenergie of de levensadem op de patient, waardoor de patient geheald wordt. Het is dit proces dat de zogenoemde miraculeuze healings bewerkstelligt.

Er zijn grofweg drie bronnen voor prana: de zon, de lucht en de grond. Zonne-prana is prana van zonlicht. Het doet het hele lichaam opleven en stimuleert de gezondheid. Zonne-prana kan verkregen worden door te zonnen of door water te drinken dat aan zonlicht is blootgesteld. Zonne-prana is vrij krachtig en kan het gehele fysieke lichaam schaden bij een overvloed of voortdurende blootstelling aan zonne-prana.

Lucht-prana is aanwezig in de lucht om ons heen en wordt opgenomen via de longen en door de energiecentra van het bioplasmisch lichaam. De energiecentra van het bioplasmisch lichaam worden chakras genoemd. Door een diepe langzame en ritmische ademhaling wordt meer lucht-prana opgenomen dan door een snelle korte ademhaling. Mensen die daarvoor getraind zijn kunnen lucht-prana ook opnemen door de poriën in de huid.

Grond-prana bevindt zich in de grond en wordt opgenomen via de voetzolen. Dit gebeurt automatisch en onbewust. De hoeveelheid opgenomen grond-prana wordt verhoogd door blootsvoets te wandelen. Het is mogelijk om te leren bewust meer grond-prana op te nemen om je vitaliteit, capaciteit om meer werk te doen en je vermogen om helder te denken te verhogen.

Water absorbeert prana van de grond, de lucht en het zonlicht waar het mee in contact komt. Planten en bomen absorberen prana van het zonlicht, de lucht, de grond en het water. Mensen en dieren absorberen prana van het zonlicht, de lucht, de grond, het water en het voedsel. Hoe verser het voedsel is hoe meer prana het bevat.

Om iemand te healen kan prana op die persoon geprojecteerd worden. Mensen met een overvloed aan overtollig prana maken de mensen om hen heen levendiger en zorgen ervoor dat zij zich beter gaan voelen. Mensen die een tekort aan prana hebben, hebben de onbewuste neiging prana van anderen te absorveren. Heb je wel eens mensen ontmoet waarvan je moe werd zonder dat daar direct en aanleiding voor was ? Sommige plaatsen of gebieden hebben meer prana dan andere en sommige van deze hoogenergetische plaatsen worden als lokatie voor een heling centrum.

Meridianen of Bioplasmische kanalen

Net zoals door fysieke lichaam bloedvaten lopen waardoor het bloed stroomt, heeft het energielichaam fijne,onzichtbare bioplasmische kanalen de meridianen. Door deze meridianen stroomt prana en bioplasmische materie die op deze manier verdeeld wordt over de heel fysieke lichaam. In yoga worden in deze de major nadi's genoemd. Door deze kanalen stroomt prana dat het hele lichaam voedt en versterkt.

Prana of ki in Acupunctuur, Acupressuur en Reflexologie

Acupunctuur is een oude Chinese vorm van healing die gebruikt maakt van naalden om de levensenergie in het lichaam zodanig te bewerken, dat klachten verdwijnen. In acupressuur of reflexologie is het principe hetzelfde als bij acupunctuur ,alleen wordt door de healer nu bewust of onbewust zijn iegen overtollige levensenergie gebruikt. Deze overtollige energie wordt naar het acupressuurpunt geleid en vervolgens via de meridianen naar het aangedane lichaamsdeel .Ook sommige acupuncturisten leiden hun iegen overtollige energie naar de naalden om de patient te healen. Dit wordt vooral gedaan bij erg verzwakte en energetisch uitgeputte patienten .De auteur heeft een praktiserend acupuncturist en een acupressurist ontmoet die ook meester in Tai Chi is. Beide zijn bekwaam in het overbrengen van ki naar hun patienten.

De Aard van Pranic Healing

Pranic Healing kent twee Basisprincipes. Het principe van zelfherstel en het principe van levensenergie.

1. Het principe van zelfherstel Het lichaam is over het algemeen prima in staat zichzelf tot op zekere hoogte te genezen .Als iemand een (brand) wond heeft zal het lichaam vanzelf genezen en is iemand binnen enkele dagen tot enkele weken hersteld.

2. Het principe van levensenergie Om het leven mogelijk te maken heeft het lichaam prana nodig. Het healingproces kan versneld worden door de hoeveelheid prana in het aangedane gebied of het hele lichaam te verhogen. In de chemie wordt elektriciteit (elektrische energie) soms gebruikt als katalyzator om de snelheid van een chemische reactie te verhogen. Ook licht kan een chemische reactie beinvloeden, dit is de basis van de fotografie. In de Pranic Healing wordt prana gebruikt als katalysator om het lichaam sneller te laten herstellen. Deze biochemische reacties zijn betrokken bij het natuurlijke herstelproces van het lichaam .Als prana wordt geprojecteerd op het aangedane gebied van het lichaam zal de snelheid waarmee het lichaam hersteld toenemen. Het is simpelweg gebaseerd op natuurlijke principes waarvan de meeste mensen zich niet bewust zijn. Dat de wetenschap niet in staat is prana waar te nemen of te meten,betekent niet dat prana niet bestaat of dat het geen invloed heeft op de gezonheid en welzijn van het menselijk lichaam.